Az ÉBSZ Építőgép 2014 Kiállítás szervezője az Építőgép-forgalmazók és Bérbeadók Szövetsége (ÉBSZ)

A Szövetség a Magyarországon működő építőgép-forgalmazók és bérbeadók érdekvédelmi szervezete, mely összefoglalja és ellátja az építőgép-forgalmazók és bérbeadók szakmai érdekképviseletét.

A Szövetség céljai:

 • érdekvédelem, érdekképviselet, érdekegyeztetés;
 • a tagok által nyújtott szolgáltatások szakmai színvonalának emelése, továbbfejlesztése;
 • a különféle szolgáltatások nyújtásával tagjai tevékenységének segítése, szakmai továbbképzése.

A Szövetség feladatai:

 • kezdeményezi, koordinálja, szervezi és képviseli tagjai szakmai, munkaadói érdekeinek érvényre juttatását;
 • figyelemmel kíséri a szakterületet érintő jogszabályok gyakorlati érvényesülését, szükség szerint az illetékes szerveknél a működést nehezítő intézkedések felülvizsgálatát és módosítását kezdeményezi;
 • kidolgozza az építőgép-forgalmazás és bérbeadás területén dolgozók szakmai etikai normáit, ezek betartására ügyel, és az etikai normák ellen vétő magatartással szemben fellép;
 • figyelemmel kíséri az építőgép-forgalmazók és bérbeadók piaci működését szakmai-etikai szempontból és fellép a piac működését szabályozó törvény és az általánosan elfogadott szakmai-etikai normák betartásáért;
 • segíti és támogatja a tagok közötti együttműködését, érdekeik összehangolását;
 • tagjai egymás közötti vitái esetén segíti a konszenzus kialakítását;
 • segítséget nyújt tagjainak külkapcsolataik fejlesztéséhez, nemzetközi szövetségekben és fórumokon képviseli érdekeiket;
 • gondoskodik arról, hogy tagjai a tevékenységüket érintő fontos bel- és külpiaci információkhoz rendszeresen hozzájussanak, ennek érdekében megfelelő információs szolgáltató rendszert épít ki és működtet;
 • ellátja a tagok által igényelt egyéb szakmai feladatokat, szakmai kiállításokat szerveztet;
 • információs híreket tartalmazó időszakos kiadványt jelentet meg;
 • az oktatás és továbbképzés támogatásával elősegíti az építőgépesítés szellemi és fizikai munkaerő-bázisának fejlesztését;
 • jogi tanácsadói, könyvelési és adatbázis-kezelési szolgáltatást nyújt tagjai számára.

A Szövetség tagjai: